Disclaimer

De inhoud van www.las.nl is met de grootste zorg samengesteld, echter kan het voorkomen dat de informatie op deze website - ondanks de betrachte zorgvuldigheid - niet actueel is of onjuistheden bevat.
Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten blijven echter voorbehouden. De uitgebreide reisinformatie wordt u gebracht onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden.

 

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud van deze website (de Informatie) is het intellectuele eigendom van LAS Travel. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van LAS Travel vereist.

Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.